Over ons

Lees minder

De Zwolse Kring van Ondernemers (ZKO) is een businessclub voor Zwolse ondernemers, die al sinds 1969 bestaat. De ZKO is van oorsprong een gezelschap van fabrikanten. Inmiddels bestaat de vereniging uit circa 100 leden afkomstig uit verschillende branches.

 

Jaarlijks wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarmee invulling wordt gegeven aan bovenstaande doelstellingen. Daarnaast kent de ZKO sinds 2011 de informele kwartaalborrel (Q-borrel), waar (nieuwe) leden zich kunnen presenteren en waarbij nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Voorts wordt de interactie met en tussen de leden gestimuleerd door het inzetten van social media (klik door naar LinkedIn). Een geslaagde ZKO maken we met elkaar.

 

Doelstelling

1. De vereniging stelt zich ten doel:

 

a. Het bevorderen van het onderlinge contact en de werksfeer tussen ondernemers die werkzaam zijn in of een sterke binding hebben met de regio Zwolle, alsmede het verbeteren van hun onderlinge business-to-business relatie;

b. Het verbeteren van het ondernemersklimaat in de regio Zwolle, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

a. Het bij elkaar brengen van ondernemers die werkzaam zijn in of een sterke binding hebben met de regio Zwolle;

b. Het op de kaart zetten van de regio Zwolle als ondernemende en economisch actieve regio;

c. Het bieden van een platform voor diverse instanties, waardoor de leden kunnen worden geïnformeerd over belangrijke economische ontwikkelingen in de regio Zwolle.

Waarin onderscheidt de ZKO zich?

* Kring van grotere Zwolse ondernemers
* Bestaat al meer dan 50 jaar, en daarmee de oudste netwerkorganisatie in Zwolle
* Goede contacten met de gemeente, bijv. d.m.v. jaarlijks terugkerend evenement
* Vaste terugkerende evenementen (klik door naar vaste jaarlijkse bijeenkomsten)

Lid worden van de ZKO?

Om lid te worden van de Zwolse Kring van Ondernemers moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Onderstaand treft u informatie aan met betrekking tot het lidmaatschap van de Zwolse Kring van Ondernemers.

Wie kan er lid worden?

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen van wie een onderneming, met een hoofdvestiging of nevenvestiging in de regio Zwolle, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. In de betreffende vestiging dienen ten minste tien (10) personen werkzaam te zijn. Het bestuur bepaalt wat onder “regio Zwolle” verstaan dient te worden.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Het bestuur kan ook een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet voldoet aan de in lid 1 gemelde kwaliteitseis als lid toelaten, mits diegene een sterke binding heeft met en van betekenis is voor de regio Zwolle en/of een interessante aanvulling is op het ledenbestand van de vereniging.

Kosten?

De kosten van een lidmaatschap bedragen € 270,- per jaar. Dit lidmaatschap geldt per bedrijf. Wel wordt een maximum van twee personen gesteld voor het deelnemen aan de bijeenkomsten.

5 sterkste/onderscheidende punten van de ZKO:
* Kring van grotere Zwolse ondernemers
* Bestaat al meer dan 50 jaar, daarmee oudste netwerkorganisatie in Zwolle
* Goede contacten met gemeente
* Netwerken (zowel van ondernemer tot ondernemer als van mens tot mens)
* Vaste terugkerende en bijzondere evenementen

 

Het is de gewoonte dat u voor iedere bijeenkomst tijdig een uitnodiging ontvangt via de e-mail.

 

Opzegging
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit in principe twee maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te worden opgezegd, waarbij dan de beëindiging van het lidmaatschap het jaar daarop ingaat.

 

Mocht u lid willen worden of andere vragen hebben, vul dan gerust het contactformulier in.

AGENDA

Rechts treft u de agenda van ZKO.

De voor dit jaar reeds bekende en ingeplande activiteiten treft u hier aan.

5 maart 2024 / 17:00

Q1 borrel 2024

9 april 2024 / 16:00

Algemene ledenvergadering

14 mei 2024 / 17:00

Q2 borrel 2024

10 juli 2024 / 16:00

Zomeruitje

18 september 2024 / 08:00

Prinsjesdagontbijt

8 oktober 2024 / 17:00

Q3 borrel 2024

3 december 2024 / 17:00

Q4 borrel 2024

Bestuur

Ledenlijst

Bestuur voor verbinding

Als businessclub vinden wij persoonlijk contact heel belangrijk. Op die manier kunnen we een goede synergie met elkaar opbouwen. Hieronder ziet u al onze bestuursleden met een koppeling naar hun LinkedIn profiel. Een verbinding is snel gemaakt.

Karsten Bos

Karsten Bos

Voorzitter

Vanessa Gall

Vanessa Gall

Secretaris

Johan Kamphuis

Johan Kamphuis

Algemeen bestuurslid

Patrick Rietman

Patrick Rietman

Penningmeester

Muriël Huijbrechts

Muriël Huijbrechts

Algemeen bestuurslid

Elsemiek Gerritzen

Elsemiek Gerritzen

Secretarieel en administratie

Contact

Wij komen graag met u in contact. De meest voorkomende manier is via één van onze bestuursleden.

Indien u het prettig vind om ons eerst per mail te benaderen, kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij behandelen uw gegevens met zorg en nemen spoedig contact met u op. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u graag lid zou willen worden van de Zwolse Kring van Ondernemers.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volg ons op LinkedIn